Verksamhetsutveckling


Lerbo Consulting AB arbetar med verksamhetsutveckling främst av företag men även mot myndigheter och organisationer.


Utöver egen kompetens har vi ett nära samarbete med andra företag inom ledarskap, LEAN, LEAN-KATA, ledningssystem, risk management och arbetsmiljö. 


Med 30 års erfarenhet av chefs- och förbättringsarbete och 11 års erfarenhet av extern revsionsledare för ISO system, kan vi hjälpa er att utveckla er organisation. Vi utför både större och mindre uppdrag, som skräddarsys efter era önskemål. Vi tar även uppdrag som internrevisor, se tjänster.


När vi påbörjar ett uppdrag, inleder vi med att träffas för att gå igenom ert behov, uppdragets omfattning och tidsplan. 


Kontakta oss gärna för en kostnadsfri introduktion!

"God hantering av risker och möjligheter avgörande vid stora förändringar"